امیر گوهرشادی

دانشجوی علوم کامپیوتر در IST Austria و Georgia Tech

بایگانی

آخرین مطالب

اینجا می‌توانید آخرین کدهای عمومی من را ببینید. (یا حداقل کدهای عمومی‌یی که من در آن‌ها نقش داشته‌ام!)


۱- زبان برنامه‌نویسی A2B

این زبان در سال ۱۳۹۰ توسط علیرضا فرهادی و من در مدت چند ماه ساخته شد. این زبان کوچک بر پایه‌ی پردازش رشته کار می‌کند و هدف از ساختن آن، افزایش قدرت خلاقیت و حل مسأله بوده است. 

این زبان تحت مجوز GPL نسخه‌ی ۳ منتشر شده است اما شما می‌توانید (به اراده‌ی خودتان) نسخه‌ی جدیدتری از GPL را نیز مدنظر قرار دهید.

با توجه به این که طبق تصمیم بنیاد لینوکس، مجوز GPL نرم‌افزار git به نسخه‌ی ۳ ارتقا نیافته است، از این پس در توزیع A2B از git استفاده نخواهد شد.


جدیدترین نسخه:

نسخه:  1.1.0 Final

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۰

کد منبع: cpp

راهنمای برنامه‌نویسی: pdf

اینترپرتر: لینوکس ۳۲


نسخه‌های قبلی:

نسخه:  1.0.0 / تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: ندارد / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.1 / تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: ندارد / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.2 / تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: ندارد / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.3 / تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: ندارد / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.5 / تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: ندارد / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.6 / تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: pdf / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.7 / تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: pdf / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  Stable 1.0.8 / تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: pdf / اینترپرتر: لینوکس ۳۲

نسخه:  1.0.9 / تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۰ / کد منبع: cpp / راهنمای برنامه‌نویسی: ندارد / اینترپرتر: لینوکس ۳۲



۲- هسته‌ی سیستم داوری YUJ
YUJ سیستم داوری کد دانشگاه یزد است که در سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. قسمت‌هایی از این سیستم غیرآزاد (non-free) و حتی متن‌بسته (closed-source) و منتشرنشده هستند.
اما هسته‌ی سیستم داوری که کار داوری کدها را انجام می‌دهد  تحت مجوز GPL نسخه‌ی ۳ منتشر شده است. البته شما می‌توانید به اختیار خود نسخه‌ی جدیدتری از GPL را نیز به کار ببرید.
این هسته با Bash نوشته شده است و با توجه به قابل حمل بودن Bash قابلیت اجرا در همه‌ی سیستم‌عامل‌ها و پلتفرم‌های مشهور موجود را دارا می‌باشد.
این هسته قادر است کدهایی به زبان ++C را از نظر اجرای صحیح، زمان و درستی جواب با قوانین ACM یا IOI داوری کند.

جدیدترین نسخه:

نسخه:  1.3

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۲

نام نسخه: Mehregan (مهرگان = جشن بزرگ باستانی ایرانیان)

کد منبع: sh


نسخه‌های دیگر:

نسخه: USACO/ تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۲/ نام نسخه: نسخه‌ی USACO/ کد منبع: sh

نسخه: 1.2/ تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۲/ نام نسخه: Shahrivaregan (شهریورگان = نام یکی از جشن های باستانی ایران که زمان یکی شدن نام روز و نام ماه برپا می‌شده است. زمان فعلی آن مطابق با روز چهارم شهریور است)/ کد منبع: sh

نسخه:  1.0 / تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۰ /نام نسخه: Isatis (ایساتیس = نام کهن شهر یزد) / کد منبع: sh